Registerutdrag

Registerutdrag

Uppdaterad 09.05.2018


Behandling av kunduppgifter och registerutdrag för Come to Sweden Publishing Ab  webbbutik.

Come to Sweden följer självklart GDPR.

Vi tar sekretessfrågor på stort allvar. Vi ger aldrig vidare våra kundregister, delvis eller helt, till tredje part.


Upprätthållare:

Come to Sweden Publishing Ab VAT-nr: SE556978300301
Postadress

Come to Sweden Publishing Ab

Hyvlerivägen 3 A, 00380 Helsingfors, Finland

tfn 076-11099481


Registeransvarig: Magnus Londen


Namnet på registren

1. Come to Swedens kundregister
2. Come to Swedens kampanjregister

Syfte
1. Come to Swedens kundregister

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med ett köp används för orderhantering, fakturering, inkasso, information, marknadsföring, bokföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt och för att vi ska kunna efterfölja god bokföringssed. Då en beställning görs bekräftar du som kund att detta är ok för dig, vi kan dock inte genomföra köpet utan detta godkännande eftersom vi behöver informationen för leverans.

Innehåll
Kundens namn
Adress
Tfn-nr (behöver ej uppges, du kan fylla i t.ex. 000)
postadress
Beställd vara
Antal beställda produkter
Betalningssätt
Leveransadress
Beställningens status
Kakor
Vi använder kakor vid inloggning för att möjliggöra identifiering av kunden.
Våra källor
De uppgifter kunden själv fyller i då beställningen görs.
Registrets lagringstid: 6 år

2. Come to Swedens kampanjregister.
Detta register är separat från ovanstående. När du gör ett köp har du nämligen också möjlighet att kruxa i en separat ruta som bekräftat att du som kund vill få erbjudanden och information från Come to Sweden. Vi samlar endast namn + e-postadresser. Lagringstiden för kampanjregistret är inte begränsat.

Överlämning av uppgifter
Vi ger inte över uppgifterna till tredje part. Vi garanterar att ingen annan än vi använder uppgifterna för information eller marknadsföring. Vi säljer aldrig e-postadresser och annan kundinformation. Vid misstanke om brott kan Come to Sweden Publishing Ab dock lämna uppgifter till myndigheter, enligt föreskriven lag.

Principer för skyddande av registren
Vårt kundregister behandlas konfidentiellt. Registren finns inte i pappersformat. Registren är inte sparade i molnet.
Endast personer som behöver registret i sin tjänsteutövning har tillgång till registret. Vi är bundna av sekretesslagstiftning och har tystnadsplikt. Vi uppger inte vem som handlar hos oss till tredje part.

Alla anställda på Come to Sweden, liksom eventuell konsulter, har fått undervisning i principerna bakom GDPR. Samtliga har undertecknat ett sekretessavtal där de förbinder sig vid att efterfölja GDPR.

Come to Sweden har säkerställt att våra registerbiträden (såsom t.ex. webb-provider) efterföljer GDPR.

Granskningsrättighet
En kund har enligt lagen rätt att granska uppgifter om honom/henne som finns i våra register.
Kunden har också rätt att bli borttagen från registren, helt eller delvis.

En begäran om detta ska skickas skriftligen till:
Magnus Londen Come to Sweden Publishing Ab Hyvlerivägen 3 A 00380 Helsingfors, Finland


Come to Sweden svarar skriftligen på förfrågan genom ett rekommenderat brev till kunden inom två måndader efter att vi fått anhållan.
Om lagen så tillåter kan vi också svara på förfrågningar per e-post. Skicka din begäran till posters (at) cometosweden.fi.

Safe & nice shopping!

önskar din affischjägare,

Magnus Londen

Come to Sweden

Välkommen! Här frossar vi i affischer, design och svensk resehistoria. Det började som en idé som reseskildraren och journalisten Magnus Londen fick utanför ett antikvariat. I dag har idén vuxit till två nordiska designföretag: Come to Sweden och Come to Finland.

Kontakta oss

076 110 99 48
posters@cometosweden.se
come_to_sweden
Pinterest
Instagram

Facebook