Registerutdrag

Behandling av kunduppgifter och registerutdrag för Come to Swedens webbbutik.

Upprätthållare
Come to Sweden Publishing Ab
VAT nr: SE556978300301

Postadress
Come to Sweden Publishing Ab
Hyvlerivägen 3 A
FIN-00380 Helsingfors

Ansvarig
Magnus Londen

Namnet på registret
Come to Swedens kundregister

Syfte

De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, inkasso, information, marknadsföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt.

Innehåll

Kundens namn

Adress

Tfn-nr (behöver ej uppges, man kan fylla i t.ex. 000)

postadress

Beställd vara

Antal beställda produkter

Betalningssätt

Hur kontakten skötts mellan oss och kunden

Leveransadress

Beställningens status

Kakor

Vi använder kakor vid inloggning för att möjliggöra identifiering av kunden.

Våra källor

De uppgifter kunden själv fyller i då beställningen görs.

Överlämning av uppgifter

Vi ger inte över uppgifterna till tredje part. Vi garanterar att ingen annan än vi använder uppgifterna för information eller marknadsföring. Vi säljer aldrig e-postadresser och annan kundinformation. Vid misstanke om brott kan Come to Sweden Publishing Ab dock lämna uppgifter till myndigheter, enligt föreskriven lag.

Principer för skyddande av registret

Vårt kundregister behandlas konfidentiellt. Registret finns inte i pappersformat.

Endast personer som behöver registret i sin tjänsteutövning har tillgång till registret. Vi är bundna av sekretesslagstiftning och har tystnadsplikt. Vi uppger inte vem som handlar hos oss till tredje part.

Granskningsrättighet

En kund har enligt lagen rätt att granska uppgifter om honom/henne som finns i vårt register.

En begäran om detta ska skickas skriftligen till:

Magnus Londen

Come to Sweden Publishing Ab

Hyvlerivägen 3 A
FIN-00380 Helsingfors, Finland

Come to Sweden svarar skriftligen på förfrågan genom ett rekommenderat brev till kunden inom två måndader efter att vi fått anhållan.

Come to Sweden

Välkommen! Här frossar vi i affischer, design och svensk resehistoria. Det började som en idé som reseskildraren och journalisten Magnus Londen fick utanför ett antikvariat. I dag har idén vuxit till två nordiska designföretag: Come to Sweden och Come to Finland.

Kontakta oss

076 110 99 48
posters@cometosweden.se
come_to_sweden
Pinterest
Instagram

Twitter

Facebook